106924412_10158301002611422_234144144737348606_n

Algemene voorwaarden

Beste deelnemer,

Achter de schermen zijn wij hard bezig om activiteiten tot een succes te maken; materialen verzamelen en klaar maken, contact, planningen, inkopen, reserveringen, etc.

We vragen je daarom om deze algemene voorwaarden goed door te lezen zodat niemand voor onaangename verassingen komt te staan.

Wil je meer informatie over een activiteit? Bel met Anna op 06-4431249 (van maandag tot vrijdag bereikbaar tussen 10:00 en 17.00) of stuur een bericht naar:anna@foxtribe.nl

1. Overeenkomst

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dagworkshops, cursussen, en alle andere diensten die met Fox Tribe worden aangeboden en overeen worden gekomen.

1.2. Worden workshops, cursussen en andere diensten aangeboden door derde (dit staat vermeld in de beschrijving van de activiteit), dan gelden de algemene voorwaarde van de betreffende derde. Klachten over betreffende derde graag met Fox Tribe bespreken maar afhandelen met betreffende derde.

1.2. Door deze ‘Algemene Voorwaarden’ te accepteren, maak je een bindende overeenkomst met Fox Tribe en ben je verplicht om het afgesproken bedrag te betalen.

2. Aanmelden en betalingen

2.1. Gebruik voor het aanmelden het aanmeldformulier op deze website. Je krijgt daarop per mail altijd een bevestiging van ontvangst.

2.2. Een aanmelding is geldig als het aanmeldformulier en het (aanbetalings)bedrag bij Fox Tribe binnen zijn. Pas dan zijn wij en jij verzekerd van je plek.

2.3. Het eventueel resterende bedrag dien je daarna ook over te maken. De uiterlijke betaaltermijn wordt in de bevestigingsmail genoemd. Dit is de mail die je krijgt nav je aanmelding.

2.4. Alleen als je aanmelding compleet is (zie 2.1. t/m 2.3.) krijg je de resterende informatie per mail gestuurd (plaats, tijd, bagage, etc.).

2.5. De betalingsgegevens krijg je toegestuurd in de mail waarin je aanmelding bevestigd wordt (zie 2.1).

2.6. In de volgende gevallen moet je het volledige cursusgeld in een keer overmaken: – losse weekend- en dagcursussen.

2.7. De kosten en de data van ons aanbod staan op de desbetreffende aanbodpagina’s vermeld.

2.8. Bij betaling in termijnen (zowel algemene als -mogelijk- individueel afgesproken termijnen) ben je verplicht om het volledige bedrag te betalen, ook als je tijdens de opleiding, cursus of expeditie stopt.

3. Annuleren

Door jezelf:

3.1. Als je toch moet annuleren, laat het ons dan zo snel mogelijk per telefoon en email weten i.v.m. de planning. We hebben vaak een wachtlijst voor onze programma’s en als we jouw vrijgekomen plaats kunnen invullen, wordt je betaling teruggestort. Hoe later je ons op de hoogte brengt van je annulering, hoe minder waarschijnlijk het is dat we jouw vrijgekomen plek kunnen vullen.

3.2. Annuleren van losse weekenden en dagcursussen: – voor het vasthouden van je plek houden wij, ongeacht het moment van annulering, 10% van het totaalbedrag in. – bij een annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus houden wij 50% van het totale cursusbedrag in. – bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus houden wij het volledige cursusgeld in, tenzij wij een vervanging kunnen regelen. Je kunt er ook voor kiezen iemand in jouw plaats mee te laten doen. Jij bent dan verantwoordelijk voor het betalen van het volledige verschuldigde bedrag, m.a.w. wij factureren aan jou. Ook ben je verantwoordelijk voor het overdragen van alle relevante informatie aan zowel de vervangende deelnemer als aan Fox Tribe.

3.3. Annuleren van expedities en (jaar)opleidingen: – voor het vasthouden van je plek houden wij, ongeacht het moment van annulering, 10% van het totaalbedrag in. – bij een annulering binnen 3 weken voor aanvang van een opleiding of expeditie houden wij 50% van het totaalbedrag in. – bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van opleiding, tenzij wij een vervanging kunnen regelen. Je kunt er ook voor kiezen iemand in jouw plaats mee te laten doen. Jij bent dan verantwoordelijk voor het betalen van het volledige verschuldigde bedrag, m.a.w. wij factureren aan jou. Ook ben je verantwoordelijk voor het overdragen van alle relevante informatie aan zowel de vervangende deelnemer als aan Fox Tribe.

3.4. Als je tijdens een cursus, of opleiding stopt, om welke reden dan ook, of op welk moment dan ook, wordt er geen betaling meer teruggestort.

Door Fox Tribe:

3.6. Er bestaat altijd een kans dat een cursus, expeditie of opleiding niet doorgaat of dat Fox Tribe deze zonder opgaaf van reden af last. Je krijgt dan minimaal 7 dagen van te voren bericht en het volledig betaalde geld wordt teruggestort. Redenen tot af lassen kunnen zijn: – het niet behalen van het minimum aantal deelnemers.

3.7. Wij doen ons uiterste best om het beschreven programma ook zo aan te bieden als het op de site beschreven is. Maar er bestaat altijd een kans dat Fox Tribe tijdens een cursus het programma (moet) aanpassen.

Door overmacht:

3.8. Fox Tribe kan i.v.m. overmacht de overeenkomst opzeggen. In overleg met de deelnemer(s) zoeken wij naar een mogelijkheid om op een ander tijdstip alsnog deel te nemen, of deel te nemen aan een alternatieve cursus of expeditie. Onder overmacht wordt verstaan:

  • een toestand die Fox Tribe niet kan worden toegerekend maar waardoor de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt.
  • onverantwoorde weersomstandigheden (b.v. code oranje / rood).
  • ziekte

4. Verzekeren

4.1. Je moet zelf zorgen voor een goede en/of aanvullende ziektekosten en/of annuleringsverzekering voor de duur van de cursus of opleiding. Zie bijvoorbeeld punt 3.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Fox Tribe, een medewerker, gastdocent of vrijwilliger van Fox Tribe, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, schade of diefstal voor, tijdens of na de dagworkshop, cursus, opleiding in welke vorm dan ook.

5.2. Als cursist ben je eindverantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Je doet altijd mee op eigen risico!

5.3. Fox Tribe is niet aansprakelijk voor het deelnemen aan een cursus of opleiding waarvoor je eigen fysieke of mentale gesteldheid niet toereikend is. Heb je hier twijfels over, neem vooral contact.

5.4. Fox Tribe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte reiskosten.

6. Overig

6.1. Fox Tribe heeft het recht om een deelnemer te weigeren. Als deelnemer aan een van onze activiteiten wordt van je verwacht dat je je tijdens een cursus op een redelijke wijze gedraagt naar ons en andere deelnemers. We verwachten dat je de (veiligheids) instructies en afspraken opvolgt. Bij verschil van inzicht over een veiligheidssituatie heeft de instructeur per definitie het laatste woord. Ben je niet helemaal zeker van zaken, stel vragen! En geef aan bij de instructeurs hoe je je voelt.

Fox Tribe behoudt zich het recht voor om iemand van de cursus weg te sturen, zonder terugbetaling van het cursusgeld. Mogelijke gevallen zijn: – gebruik van drugs of alcohol – beledigend of gewelddadig gedrag

6.2. Daarnaast kan het gebeuren dat blijkt dat je niet goed bent voorbereid, ondanks duidelijke adviezen of voorwaarden van ons. Denk hierbij aan: – niet kunnen voldoen aan bepaalde, vooraf gestelde, fysieke eisen – een gebrek aan de juiste persoonlijke uitrusting

Wat betreft deze 2 punten kunnen we mogelijk tijdens de cursus nog een oplossing of aanpassing vinden. Lukt dat niet dan betekent dit wij jou niet toelaten bij bepaalde onderdelen van een cursus, of jou de verdere deelname weigeren.

6.3. Mocht het zo zijn dat je niet tevreden bent over de wijze waarop de cursus gegeven wordt, verzoeken wij je om dit tijdens de cursus aan ons door te geven. Wij kunnen dan samen naar een oplossing zoeken. Met klachten achteraf kunnen we weinig mee, behalve meenemen ter verbetering voor de volgende keer.

7. Wijzigen van deze voorwaarden

7.1 De voorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd worden door Fox Tribe. De nieuwste versie ontvang je, zo snel mogelijk, per e-mail. De nieuwste versie is telkens van toepassing.

versie: 01-12-2021